Lakari, Bihār - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 25° 12' 51"
kinh độ: E 83° 56' 31"
Đất Nước: Bihār, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 18.97° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 72%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!