Laguna de Camino, Estado Anzoátegui - Vê-nê-zu-ê-la (Venezuela) (VE)
Nearby
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 28.99° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
  áp lực: 1012 hPa
  Các sân bay
  - General José Antonio Anzoátegui International Airport [BLA]
  - El Tigre San Tomé Airport [SOM]
  - Cumaná Antonio José de Sucre Airport [CUM]
  - El Tigre Airport [ELX]
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Laguna%2Bde%2BCamino%2BEstado%2BAnzo%C3%A1tegui%2BV%C3%AAn%C3%AAzu%C3%AAla%2BVenezuela%2BVE&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!