Kuyindekpara, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 15' 20"
kinh độ: E 6° 4' 24"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 27.11° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 1009.55 hPa
Các sân bay
- Bida
- Minna Airport [MXJ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!