Kūh-e Dowchangī, Khorāsān-e Jonūbī - Iran (IR)
Nearby
  vĩ độ: N 32° 27' 23"
  kinh độ: E 59° 39' 46"
  Đất Nước: Khorāsān-e Jonūbī, Iran (IR)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 20.37° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 19%
  áp lực: 1013 hPa
  Các sân bay
  - Birjand
  - Birjand International Airport [XBJ]
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=K%C5%ABhe%2BDowchang%C4%AB%2BKhor%C4%81s%C4%81ne%2BJon%C5%ABb%C4%AB%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!