Kūh-e Do Pareh Ābsard, Khorāsān-e Jonūbī - Iran (IR)
vĩ độ: N 33° 35' 33"
kinh độ: E 59° 35' 3"
Đất Nước: Khorāsān-e Jonūbī, Iran (IR)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 7.75° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 37%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Birjand
- Birjand International Airport [XBJ]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=K%C5%ABhe%2BDo%2BPareh%2B%C4%80bsard%2BKhor%C4%81s%C4%81ne%2BJon%C5%ABb%C4%AB%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!