Krušata, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 36' 11"
kinh độ: E 22° 45' 7"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 9.59° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 79%
áp lực: 1003 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!