Kriukai, Šiauliai - Litva (LT)
Nearby
vĩ độ: N 56° 17' 46"
kinh độ: E 23° 49' 26"
Đất Nước: Šiauliai, Litva (LT)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: -0.29° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 71%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Barysiai Airport
- Šiauliai International Airport [SQQ]
- Istra
- Riga International
- Sân bay quốc tế Riga [RIX]
- Pajuostis Air Base [PNV]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Kriukai%2B%C5%A0iauliai%2BLitva%2BLT&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!