Kovanlık Deresi, Bursa - Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
Nearby
vĩ độ: N 40° 13' 48"
kinh độ: E 29° 41' 17"
Đất Nước: Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
dân số: NA
Sương mùSương mù
nhiệt độ hiện tại: 10.83° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
- Bursa Yenişehir Airport [YEI]
- Bursa Airport [BTZ]
- Cengiz Topel Naval Air Station [KCO]
- Sabiha Gökçen International Airport [SAW]
- Eskişehir Anadolu Airport [AOE]
- Eskişehir Airport [ESK]
- Kütahya Airport
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Kovanl%C4%B1k%2BDeresi%2BBursa%2BTh%E1%BB%95%2BNh%C4%A9%2BK%E1%BB%B3%2BTR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!