Kouk Roka, Prey Veng - Campuchia (KH)
Nearby
vĩ độ: N 11° 44' 48"
kinh độ: E 105° 20' 0"
Đất Nước: Prey Veng, Campuchia (KH)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 28.84° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 1005 hPa
Các sân bay
- Phnom Penh International Airport [PNH]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Kouk%2BRoka%2BPrey%2BVeng%2BCampuchia%2BKH&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!