Konsirasgi, Karnātaka - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 16° 54' 23"
kinh độ: E 76° 31' 44"
Đất Nước: Karnātaka, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 30.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
áp lực: 1003.66 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!