Konsirasgi, Karnātaka - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 16° 54' 23"
kinh độ: E 76° 31' 44"
Đất Nước: Karnātaka, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 23.62° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1008.13 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!