Konā, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 6' 41"
kinh độ: E 79° 0' 52"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 27.42° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 56%
áp lực: 1000.94 hPa
Các sân bay
- Chandrapur Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!