Konā, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 20° 6' 41"
  kinh độ: E 79° 0' 52"
  Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 27.1° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 38%
  áp lực: 1015.19 hPa
  Các sân bay
  - Chandrapur Airport
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!