Konā, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 20° 6' 41"
  kinh độ: E 79° 0' 52"
  Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 24.97° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
  áp lực: 1001.4 hPa
  Các sân bay
  - Chandrapur Airport
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!