Komo, Sangha - Công-gô (Congo) (CG)
Nearby
vĩ độ: N 1° 59' 54"
kinh độ: E 15° 16' 3"
Đất Nước: Sangha, Công-gô (Congo) (CG)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 21.4° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 97%
áp lực: 980.17 hPa
Các sân bay
- Ouesso [OUE]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!