, - ()
Nearby
vĩ độ: S 1° 11' 15"
kinh độ: E 15° 57' 55"
Đất Nước: Plateaux, Công-gô (Congo) (CG)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 28.75° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
áp lực: 989.93 hPa
Các sân bay
- Oyo Ollombo Airport [OLL]
- Boundji Airport [BOE]
- Gamboma Airport [GMM]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!