, - ()
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 0° 9' 0"
  kinh độ: E 9° 49' 59"
  Đất Nước: , Ghi-nê Xích-đạo (Equatorial Guinea) (GQ)
  dân số: NA
  BãoBão
  nhiệt độ hiện tại: 28.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 78%
  áp lực: 1008 hPa
  Các sân bay
  - Libreville Airport [LBV]
  - Wagny [WGY]
  - Biawonque [BAW]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!