Kolbāi, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 22' 58"
kinh độ: E 77° 42' 14"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 35.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 42%
áp lực: 1003.34 hPa
Các sân bay
- Akola Airport [AKD]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!