Kochila, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 0' 5"
kinh độ: E 5° 33' 50"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 43.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 18%
áp lực: 1005.818 hPa
Các sân bay
- Bida
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!