Kochila, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 0' 5"
kinh độ: E 5° 33' 50"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 25.46° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1012.77 hPa
Các sân bay
- Bida
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!