Kochichan, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 1' 50"
kinh độ: E 5° 32' 25"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 27.76° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 61%
áp lực: 1006.92 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!