Kiselica, Kumanovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 13' 59"
kinh độ: E 21° 42' 15"
Đất Nước: Kumanovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 27.56° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 39%
áp lực: 1018 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!