Kiryada, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 21° 2' 16"
kinh độ: E 74° 11' 54"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 17.29° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 68%
áp lực: 978.94 hPa
Các sân bay
- Dhule Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!