Khura Kalān, Jharkhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 24° 2' 58"
kinh độ: E 83° 53' 56"
Đất Nước: Jharkhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 24.12° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
áp lực: 988.09 hPa
Các sân bay
- Muirpur Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!