Khura Kalān, Jharkhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 33.35° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 59%
áp lực: 978.78 hPa
Các sân bay
- Muirpur Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!