Khiri, Bihār - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 24° 57' 57"
  kinh độ: E 83° 36' 44"
  Đất Nước: Bihār, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 20.86° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
  áp lực: 1011.93 hPa
  Các sân bay
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!