, - ()
Nearby
vĩ độ: S 27° 20' 10"
kinh độ: E 24° 37' 53"
Đất Nước: North-West, Nam Phi (ZA)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 37.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 13%
áp lực: 883.16 hPa
Các sân bay
- Vryburg Airport [VRU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!