Kharkiv Palace Hotel, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
  vĩ độ: N 48° 55' 37"
  kinh độ: E 31° 28' 40"
  Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 20.44° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 994.89 hPa
  Các sân bay
  - Panchevo
  - Glodosy
  - Volnyy Gay
  - Cherkasy International Airport [CKC]
  - Lomovatoye
  - Kirovograd Airport [KGO]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!