Khach’i K’ari Art, Ararat - Ác-mê-ni-a (Armenia) (AM)
Nearby
vĩ độ: N 39° 51' 10"
kinh độ: E 45° 1' 30"
Đất Nước: Ararat, Ác-mê-ni-a (Armenia) (AM)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 26.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 50%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!