Keduādīh, Jharkhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 24° 3' 56"
kinh độ: E 83° 55' 13"
Đất Nước: Jharkhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 24.01° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
áp lực: 989.04 hPa
Các sân bay
- Muirpur Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!