Katodua, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 48' 28"
kinh độ: E 6° 20' 4"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 24.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Minna Airport [MXJ]
- Bida
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!