Kathleen Lakes, Yukon - Canada (Gia Nã Đại) (CA)
Nearby
vĩ độ: N 64° 13' 58"
kinh độ: W 134° 11' 14"
Đất Nước: Yukon, Canada (Gia Nã Đại) (CA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: -18.82° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!