Kāthi Dīh, Bihār - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 25° 20' 12"
kinh độ: E 83° 40' 37"
Đất Nước: Bihār, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 35.3° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 37%
áp lực: 994.73 hPa
Các sân bay
- Lal Bahadur Shastri Airport [VNS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!