Kāsar, Himachal Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 31° 50' 2"
kinh độ: E 76° 26' 12"
Đất Nước: Himachal Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 16.52° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 36%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
- Kangra Airport [DHM]
- Kullu Manali Airport [KUU]
- Adampur Airport [AIP]
- Pathankot Air Force Station [IXP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!