Kasār, Bihār - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 25° 2' 46"
kinh độ: E 85° 48' 7"
Đất Nước: Bihār, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 30.03° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 44%
áp lực: 1005 hPa
Các sân bay
- Gaya Airport [GAY]
- Lok Nayak Jayaprakash Airport [PAT]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Kas%C4%81r%2BBih%C4%81r%2B%E1%BA%A4n%2B%C4%90%E1%BB%99%2BIN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!