Kapāti, State of Odisha - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 21° 5' 56"
kinh độ: E 82° 46' 58"
Đất Nước: State of Odisha, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 23.44° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 61%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!