Kapata, Demir Kapija - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 21' 49"
kinh độ: E 22° 13' 31"
Đất Nước: Demir Kapija, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 15.71° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 99%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Logovardi Airport
- Alexandreia Airport
- Skopje
- Skopje International Airport [SKP]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Kapata%2BDemir%2BKapija%2BMax%C3%AA%C4%91%C3%B4nia%2BMacedonia%2BMK&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!