Kāndi Lodge Estate, State of Uttarakhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 30° 27' 51"
kinh độ: E 78° 2' 19"
Đất Nước: State of Uttarakhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 7.36° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 869.93 hPa
Các sân bay
- Jolly Grant Airport [DED]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!