Kahta Tāl, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 27° 11' 25"
kinh độ: E 82° 33' 1"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 27.5° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 84%
áp lực: 1010.27 hPa
Các sân bay
- Faizabad Airport
- Bhairahawā [BWA]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!