Jinjipo, Hunan Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 28° 49' 45"
kinh độ: E 109° 49' 7"
Đất Nước: Hunan Sheng, Trung Quốc (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 25.53° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Dayong Airport [DYG]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Jinjipo%2BHunan%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!