Jiangjia, Hunan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 27° 5' 19"
kinh độ: E 109° 58' 15"
Đất Nước: Hunan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 2.35° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
áp lực: 980.81 hPa
Các sân bay
- Zhijiang Airport [HJJ]
- Shaoyang Wugang Airport [WGN]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!