Jiandizi, Hunan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 29° 2' 29"
kinh độ: E 112° 47' 47"
Đất Nước: Hunan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 9.03° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
- Yueyang Sanhe Airport [YYA]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!