Jamgi Buzurg, Telangana - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 18° 13' 10"
kinh độ: E 77° 43' 24"
Đất Nước: Telangana, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 27.64° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 99%
áp lực: 966.34 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!