Jamban, Tây Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 7° 8' 17"
kinh độ: E 108° 0' 40"
Đất Nước: Tây Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 16.58° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
áp lực: 927.83 hPa
Các sân bay
- Tasikmalaya / Cibeureum [TSY]
- Lapangan Terbang Sulaeman
- Husein Sastranegara International Airport [BDO]
- Penggung Airport [CBN]
- Cijulang Nusawiru Airport [CJN]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!