Ismāīlpur, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 19' 23"
kinh độ: E 82° 37' 7"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 43.3° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 18%
áp lực: 994.95 hPa
Các sân bay
- Faizabad Airport
- Gorakhpur Airport [GOP]
- Lal Bahadur Shastri Airport [VNS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!