Hotel Sinasos Gul Konaklari, SA.03 - Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) (SA)
vĩ độ: N 30° 28' 14"
kinh độ: E 39° 46' 26"
Đất Nước: SA.03, Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) (SA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 29.58° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 12%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Hotel%2BSinasos%2BGul%2BKonaklari%2BSA.03%2B%E1%BA%A2r%E1%BA%ADp%2BX%C3%AA%C3%BAt%2BSaudi%2BArabia%2BSA&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!