Hekou, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 32° 15' 12"
kinh độ: E 114° 41' 8"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 21.46° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 66%
áp lực: 1028.3 hPa
Các sân bay
- Xinyang Minggang Airport [XAI]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!