Hedong Nuanquan, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 34° 28' 4"
kinh độ: E 113° 45' 18"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 10.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Zhengzhou Xinzheng International Airport [CGO]
- Zhengzhou Shangjie Airport [HSJ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!