Ḩalq al Awlād, Muḩāfaz̧at ad Daqahlīyah - Ai Cập (EG)
vĩ độ: N 31° 27' 40"
kinh độ: E 31° 54' 18"
Đất Nước: Muḩāfaz̧at ad Daqahlīyah, Ai Cập (EG)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 24.74° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 60%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%E1%B8%A8alq%2Bal%2BAwl%C4%81d%2BMu%E1%B8%A9%C4%81faz%CC%A7at%2Bad%2BDaqahl%C4%AByah%2BAi%2BC%E1%BA%ADp%2BEG&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!