Gushu, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 35° 3' 20"
kinh độ: E 112° 27' 22"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 0.23° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 58%
áp lực: 1027 hPa
Các sân bay
- Luoyang Beijiao Airport [LYA]
- Zhengzhou Shangjie Airport [HSJ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!