Guocun, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 34° 33' 57"
kinh độ: E 112° 44' 22"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 4.64° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 25%
áp lực: 1027 hPa
Các sân bay
- Luoyang Beijiao Airport [LYA]
- Zhengzhou Shangjie Airport [HSJ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!