Guanhou, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 12.72° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1013.693 hPa
Các sân bay
- Changzhi Wangcun Airport [CIH]
- Anyang Airport [AYN]
- Zhengzhou Shangjie Airport [HSJ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!