Grand Hotel President, Sardegna - Italia (Ý) (IT)
Nearby
vĩ độ: N 40° 55' 30"
kinh độ: E 9° 30' 23"
Đất Nước: Sardegna, Italia (Ý) (IT)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 78%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!