Gramada, Pehčevo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 47' 6"
kinh độ: E 22° 54' 45"
Đất Nước: Pehčevo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 14.85° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 54%
áp lực: 1018.34 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!