Gramada, Pehčevo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 47' 6"
kinh độ: E 22° 54' 45"
Đất Nước: Pehčevo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 11.85° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 80%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!